O mně

Kontakt

O mně

Pavlína Pešková Vochalová

Znalost fyziognomie, rozvoj „mikro pohledu“ a práce s rychlým postřehem k zachycení „mikro výrazu“ ve tváři se pro mě stala doplňkovým nástrojem při práci s lidmi i v osobním životě.

Domnívám se, že charakterové vlastnosti i pocity člověka lze z jeho podoby a výrazu tváře vyčíst. I když je nám tvář z velké části dána geneticky, emoce, myšlenky a výrazy svou stopu v obličeji zanechávají.

Ráda v lidech probouzím chuť po poznání rozvíjet se, porozumět více okolnímu světu a posouvat jejich myšlenky v životě dál. Posun v mém pojetí je primárně osobnostní. Pakliže osobnostní růst pomůže lidem dosáhnout vysněných cílů v práci, v životě, je mi to potěšením i odměnou.

Pomáhám majitelům firem obsazovat pracovní pozice v rámci jejich firmy přes 18 let, firmám i jednotlivcům poskytuji poradenství v oblastech strategického řízení, rozvoje lidí a organizačního chování. Věnuji se profesionálnímu mentoringu a osobnostnímu rozvoji.

Pavlína

www.pavlinapeskova.cz / LinkedIn


Kontakt

Kontaktujte mě na telefonu +420 739 445 638 nebo prostřednictvím formuláře níže.