Jsou oči oknem do duše?
Jsou oči oknem do duše?
Kdo je manipulátor?
Jsou oči oknem do duše?
Je stmelovač vztahů?
Jsou oči oknem do duše?
Mám vedle sebe génia a nevím o tom?
Jsou oči oknem do duše?
Co se skrývá za zamyšleným pohledem?
Jsou oči oknem do duše?
Obličej

Co vám řekne obličej

Člověk se vyvíjí v jednotlivých vývojových fázích, které mají své specifické rysy. Sled lidského života není přímočarý a skutečnosti, že probíhá ve fázích, vypozorovali v návaznosti na staré tradice vývojoví psychologové. Fáze života můžeme chápat jako milníky či rozestupy, přes něž probíhá individuální vývoj osobnosti. Průběh našeho života v jednotlivých fázích i způsob našeho přemýšlení, chování a komunikace během něj se nám vpisuje do naší tváře. Lidskou tvář můžeme v podstatě přirovnat k listu vlastního životopisu.

+ více o fyziognomii

Kde to využít

Každý den v mezilidském kontaktu, při obchodních či pracovních jednáních se snažíme odhadnout lidi, se kterými jednáme, aby jsme věděli, jestli jsou opravdoví, pravdiví, pracovití, líní, dobří či zlí, chytří nebo méně inteligentní. Dnešní doba je velmi pestrá v tom, jakou škálu nástrojů nám k tomuto odhalení nabízí - videokonference, TV, youtube, facebook, instagram, tiktok, selfie, atd... Lidská tvář nám v podstatě může odkrýt mnohé o povaze, charakteru, záměru člověka.

  • Instagram instagram
  • Videokonference videokonference
  • Meeting meeting
  • YouTube diskuzní pořady, youtube
  • Selfie selfie
  • Obchodní jednání obchodní jednání
  • Facebook facebook

Kurzy

Fyziognomický kurz Práce s vlastním životopisem

V kurzu si rozšíříte znalost v oblasti neverbálního vyjadřování, jak rozpoznat různé emoční situace a pochopit co lze vyčíst z vrásek na jednotlivých částech obličeje.

+ více informací a aktuální termíny

Fyziognomický kurz pro firmy

Úspěch byznysového jednání tkví v kvalitě na bízené služby či produktu, v komunikaci, ve vybudování důvěryhodného vztahu a vždy v perfektní připravenosti.

+ více informací

Kontakt

Kontaktujte mě na telefonu +420 739 445 638 nebo prostřednictvím formuláře níže.